محمد امین اسدی

مهاجم پرسپولیس کنار گذاشته شد
گابریل کالدرون به مهاجم جوان تیمش نیز اعلام عدم نیاز کرد و او را در اختیار باشگاه قرار داد.