محمد جمشیدی

جمشیدی: عربستان نسبت به گذشته تیم بهتری بود
کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفت: بازی سختی داشتیم و تیم ملی عربستان نسبت به گذشته تیم بهتری بود.
محمد جمشیدی: آرامش و امنیت کشور را مدیون سردار سلیمانی هستیم
محمد جمشیدی: آرامش و امنیت کشور را مدیون سردار سلیمانی هستیم | محمد جمشیدی: آرامش و امنیت کشور را مدیون سردار سلیمانی هستیم ستاره تیم ملی بسکتبال ایران ...
جمشیدی: لیگ در افراسیابی باشد، ‌سالن پر می‌شود
بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: آنقدر درباره اینکه بسکتبال باید یک سالن در مرکز شهر داشته باشد، صحبت کردیم؛ خسته شدیم.
جمشیدی: به امید صعود به جام‌جهانی آمده بودیم
بازیکن تیم ملی بسکتبال گفت: فکر می کردیم می توانیم از گروه صعود کنیم و الان غمگین هستیم.