محمد دایی

سایپا به دایی 70میلیون بدهکار شد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.