محمد دریس

بازگشت دریس به دروازه نفت آبادان
ناصر سالاری با دریافت کارت زرد در دیدار با پیکان، چهار کارته شد و دیدار تیمش برابر شاهین بوشهر را از دست داد.
دریس: شیمبا را کامل می شناختم
محمد دریس دروازه بان ابادانی تیم نفت روز گذشته عملکرد درخشانی برابر فولاد داشت و در چند صحنه عالی عمل کرد.