محمد دریس

دریس: شیمبا را کامل می شناختم
محمد دریس دروازه بان ابادانی تیم نفت روز گذشته عملکرد درخشانی برابر فولاد داشت و در چند صحنه عالی عمل کرد.