محمد شریفی

بازی با ذوب بیش از سه امتیاز ارزش داشت
محمد شریفی، هافبک بوشهری تیم سایپا با وجود 19 سال سن در هر دو بازی ابتدایی سایپا در لیگ برتر درترکیب ثابت این تیم به میدان آمده است.