محمد نخودی

کسب مدال نقره توسط نخودی (وزن 74 کیلوگرم)
کسب مدال نقره توسط نخودی (وزن 74 کیلوگرم) | رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان- مجارستان نخودی به مدال نقره رسید در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد نخودی ...
پیروزی نخودی مقابل حریفی از قزاقستان (74کیلوگرم)
پیروزی نخودی مقابل حریفی از قزاقستان (74کیلوگرم) | کشتی اول محمد اصغر نخودی لاریمی نماینده وزن 74 کیلوگرم مقابل حریفی از قزاقستان در مرحله یک هشتم پایانی ...