محمد نژاد مهدی

غیبت 3 بازیکن کلیدی ذوب مقابل تراکتور
3 بازیکن تاثیرگذار ذوب آهن در دیدار فردای این تیم مقابل تراکتور غایب خواهند بود.
نژاد مهدی: ذوب آهن مستحق این باخت نبود
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد مستحق این باخت نبودند.