محمد پاپی

درخشش برادران پاپی در افتتاحیه لیگ یک
حسین و محمد پاپی عملکرد خوبی در افتتاحیه لیگ یک داشتند و نقش پررنگی در پیروزی تیمشان مقابل آرمان گهر سیرجان ایفا کردند.