محمود خسروی‌وفا

داغ شهادت سردار با اشک تسکین پیدا نمی‌کند
رییس کمیته ملی المپیک گفت: سردار سپهبد سلیمانی برای مقام معظم رهبری مانند مالک اشتر بود.