مدال برنز

اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری | مراسم اهدای مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع به علی میری
شکست قاسمی در رده بندی وزن 130 کیلوگرم
شکست قاسمی در رده بندی وزن 130 کیلوگرم | شکست قاسمی در رده بندی وزن 130 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان
اهدای مدال برنز به علیرضا نجاتی
اهدای مدال برنز به علیرضا نجاتی | اهدای مدال برنز به علیرضا نجاتی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان
هادی چوپان و کسب برنز مستر المپیا دسته آزاد ۲۰۱۹
هادی چوپان و کسب برنز مستر المپیا دسته آزاد ۲۰۱۹ | هادی چوپان (زادهه ۴ مهر ۱۳۶۶ در اَبنُو، شهرستان سپیدان، استان فارس) بدن ساز حرفه ای اهل ایران است. او ...