مراسم ختم

حضور گل محمدی و پیشکسوتان در مراسم ختم مرحوم نادر باقری
حضور گل محمدی و پیشکسوتان در مراسم ختم مرحوم نادر باقری | حضور پیشکسوتان در مراسم ختم نادر باقری در مسجد نور