مرتضی کاشی

هم‌بازی سابق دوباره در کنار بختیاری‌زاده
کاپیتان و مربی سابق صبا به کادر فنی استقلال خوزستان اضافه شد.