مرحله مقدماتی جام ملت های اروپا

گل چهارم ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله)
گل چهارم ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله) | گل چهارم ایتالیا به ارمنستان توسط ایموبیله در دقیقه 32
گل اول ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله)
گل اول ایتالیا به ارمنستان (ایموبیله) | گل اول ایتالیا به ارمنستان توسط ایموبیله در دقیقه 8
تمرینات تیم ملی اسپانیا قبل از دیدار با رومانی
تمرینات تیم ملی اسپانیا قبل از دیدار با رومانی | تصاویری از تمرینات امروز تیم ملی اسپانیا برای رویارویی با رومانی در مرحله گروهی یورو 2020
خلاصه بازی آلبانی 0 - فرانسه 2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی آلبانی 0 - فرانسه 2 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی آلبانی و فرانسه در مرحله گروهی یورو 2020
خلاصه بازی کوزوو 0 - انگلیس 4 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی کوزوو 0 - انگلیس 4 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی کوزوو و انگلیس در مرحله گروهی یورو 2020
خلاصه بازی ایرلندشمالی 0 - هلند 0
خلاصه بازی ایرلندشمالی 0 - هلند 0 | خلاصه بازی ایرلندشمالی و هلند در مرحله گروهی یورو 2020
گل اول اسلواکی به کرواسی (بوژنیک)
گل اول اسلواکی به کرواسی (بوژنیک) | گل اول اسلواکی به کرواسی توسط بوژنیک در دقیقه 32
خلاصه بازی لهستان 2 - مقدونیه0 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی لهستان 2 - مقدونیه0 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی لهستان و مقدونیه در مرحله مقدماتی یورو 2020
گل اول بلاروس به هلند (دراگون)
گل اول بلاروس به هلند (دراگون) | گل اول بلاروس به هلند توسط دراگون در دقیقه 53
خلاصه بازی قزاقستان 0 - بلژیک 2 (مقدماتی یورو)
خلاصه بازی قزاقستان 0 - بلژیک 2 (مقدماتی یورو) | خلاصه بازی قزاقستان و بلژیک در مرحله مقدماتی یورو 2020
خلاصه بازی انگلیس 5 - 3 کوزوو
خلاصه بازی انگلیس 5 - 3 کوزوو | خلاصه بازی انگلیس 5 - 3 کوزوو(مقدماتی یورو)