مسابقات UFC

آخرین مبارزه حبیب نورماگمدوف با پیروزی مقابل گیجی
آخرین مبارزه حبیب نورماگمدوف با پیروزی مقابل گیجی | سومین دفاع از عنوان قهرمانی سبک وزن، پایان راه نابغه بود؛ حبیب نورماگمدوف یکی از برترین مبارزان UFC ...
پیروزی حبیب برابر داستین پوریر در رقابتهای UFC
پیروزی حبیب برابر داستین پوریر در رقابتهای UFC | خلاصه رقابت UFC 247 : حبیب نورماگومدوف در برابر داستین پوریر