مسعود رضائیان (مدیرعامل)

رضاییان: فوتبال حقیر نیست و می‌تواند ثروتمند باشد
معاون ورزشی صنعت نفت آبادان می‌گوید فوتبال حقیر نیست و می‌تواند ثروتمند باشد.
رضائیان: دو بازیکن صنعت نفت پیشنهاد خارجی دارند
صنعت نفت آبادان پدیده شش هفته ابتدایی لیگ نوزدهم بوده و توانسته در میان انبوه مدعیان جایگاه چهارم جدول را به خود اختصاص دهد.