مسعود مرادی

مرادی برای فولادی ها کلاس گذاشت
جلسه توجیهی داوری برای بازیکنان و کادر فنی تیم فولاد خوزستان با تدریس مسعود مرادی داور شناخته شده پیشکسوت برگزار شد.