مسلم مجدمی

مجدمی: باید گل های بیشتری به سپاهان می زدیم
هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می گوید کسب هر سه امتیاز حق تیمش بوده است.
کاپیتان نفت آبادان: این برد خیلی چیزها را ثابت کرد
مسلم مجدمی کاپیتان امروز تیم صنعت نفت آبادان می گوید حق تیمشان در بازی با شهر خودرو قطعا پیروزی بوده و این برد را به همه مردم آبادان و خوزستان تقدیم می کند.
مجدمی: از عید نوروز دریافتی نداشته‌ایم
مسلم مجدمی کاپیتان دوم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می گوید از عید نوروز فصل قبل تا کنون هیچ پرداختی نداشته اند.
مجدمی: ناخواسته عقب کشیدیم
هافبک دفاعی تیم نفت ابادان می گوید در این اب و هوا فوتبال بازی کردن خیلی سخت است و تاثیر ‌منفی روی عملکرد دو تیم می گذارد.