مسلم مجدمی

مجدمی: ناخواسته عقب کشیدیم
هافبک دفاعی تیم نفت ابادان می گوید در این اب و هوا فوتبال بازی کردن خیلی سخت است و تاثیر ‌منفی روی عملکرد دو تیم می گذارد.