مصاحبه سرمربیان

مصاحبه اعتراضی استراماچونی پس از دیدار ماشین سازی
مصاحبه اعتراضی استراماچونی پس از دیدار ماشین سازی | داد فریادهای استراماچونی در نشست مطبوعاتی مصاحبه اعتراضی آندره آ استراماچونی پس از دیدار با ماشین سازی