مصدوم

تلاش کادرفنی ماشین سازی برای رساندن مصدومان به دیدار سپاهان
تلاش کادرفنی ماشین سازی برای رساندن مصدومان به دیدار سپاهان | تلاش کادرفنی ماشین سازی برای رساندن مصدومان به دیدار حساس برابر سپاهان در هفته دوم لیگ برتر