مصدومیت داور

مصدومیت داور در حین بازی یوونتوس - اتلتیکومادید
مصدومیت داور در حین بازی یوونتوس - اتلتیکومادید | این بازی در تاریخ 27 شهریور مصادف با 18سپتامبر 2019 برگزار گردید.