منتخب بوندسلیگا

بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان
بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان | بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان
10 حرکت برتر بوندسلیگا 20-2019
10 حرکت برتر بوندسلیگا 20-2019 | 10 حرکت برتر بوندسلیگا 20-2019
مقایسه عملکرد 5 مهاجم برتر بوندسلیگا20-2019
مقایسه عملکرد 5 مهاجم برتر بوندسلیگا20-2019 | مقایسه عملکرد 5 مهاجم برتر بوندسلیگا20-2019
5 سیو برتر بوندسلیگا در ماه فوریه2020
5 سیو برتر بوندسلیگا در ماه فوریه2020 | 5 سیو برتر بوندسلیگا در ماه فوریه2020
10 مدافع برتر بوندسلیگا در فیفا 2020
10 مدافع برتر بوندسلیگا در فیفا 2020 | 10 مدافع برتر بوندسلیگا در فیفا 2020
10 عملکرد برتر بازیکنان بوندسلیگا از سال 2000
10 عملکرد برتر بازیکنان بوندسلیگا از سال 2000 | 10 عملکرد برتر بازیکنان بوندسلیگا از سال 2000
بررسی عملکرد توماس مولر در ادوار مختلف بوندسلیگا
بررسی عملکرد توماس مولر در ادوار مختلف بوندسلیگا | بررسی عملکرد توماس مولر در ادوار مختلف بوندسلیگا
نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو
نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو | نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو
موقعیت‌های از دست رفته بوندسلیگا در دهه گذشته
موقعیت‌های از دست رفته بوندسلیگا در دهه گذشته | موقعیت های از دست رفته بوندسلیگا در دهه گذشته
10 سیو برتر بوندسلیگا در نیم فصل اول20-2019
10 سیو برتر بوندسلیگا در نیم فصل اول20-2019 | 10 سیو برتر بوندسلیگا در نیم فصل اول
عملکرد عجیب مارکو ریشتر در بوندسلیگا
عملکرد عجیب مارکو ریشتر در بوندسلیگا | عملکرد عجیب مارکو ریشتر
5 سیو برتر ترشتگن در بوندسلیگا
5 سیو برتر ترشتگن در بوندسلیگا | 5 سیو برتر ترشتگن در بوندسلیگا
حمله کاپیتان آینتراخت به مربی فرایبورگ
حمله کاپیتان آینتراخت به مربی فرایبورگ | دیدار دو تیم آینتراخت فرانکفورت و فرایبورگ به دلیل ضربه ای که کاپیتان آینتراخت با شانه به مربی فرایبورگ زده و ...
برترین گل بوندسلیگا در ماه اکتبر
برترین گل بوندسلیگا در ماه اکتبر | برترین گل بوندسلیگا در ماه اکتبر
5 گل برتر هفته دهم بوندسلیگا
5 گل برتر هفته دهم بوندسلیگا | 5 گل برتر هفته دهم بوندسلیگا
10 گل برتر بازیکنان بوندسلیگا باشماره 16
10 گل برتر بازیکنان بوندسلیگا باشماره 16 | 10 گل برتر بازیکنان بوندسلیگا باشماره 16
اشرف حکیمی ؛ مرد سریع بوندسلیگا
اشرف حکیمی ؛ مرد سریع بوندسلیگا | اشرف حکیمی ؛ مرد سریع بوندسلیگا
عملکرد برترین مهاجمان باشماره 9 در بوندسلیگا
عملکرد برترین مهاجمان باشماره 9 در بوندسلیگا | عملکرد برترین مهاجمان باشماره 9 در بوندسلیگا
لحظات برتر ماه سپتامبر در تمامی ادوار بوندسلیگا
لحظات برتر ماه سپتامبر در تمامی ادوار بوندسلیگا | لحظات برتر ماه سپتامبر در تمامی ادوار بوندسلیگا