منچسترسيتی

بهترین گل های منچسترسیتی در گودیسون پارک
بهترین گل های منچسترسیتی در گودیسون پارک | بهترین گل های منچسترسیتی در گودیسون پارک به بهانه بازی فردای دو تیم اورتون و منچسترسیتی در ساعت 20:00
گل دوم منچسترسیتی به بورنموث توسط استرلینگ
گل دوم منچسترسیتی به بورنموث توسط استرلینگ | گل دوم منچسترسیتی به بورنموث توسط استرلینگ
تمرین امروز تیم منچسترسیتی زیر نظر گواردیولا
تمرین امروز تیم منچسترسیتی زیر نظر گواردیولا | تمرین امروز تیم منچسترسیتی زیر نظر گواردیولا 30 مرداد سال 1398