مهدی خسروی

کمپین عمومی برای بازگرداندن بوکسور کولبر به دامن ورزش
بوکسوری که کولبری می‌کند، حالا در انتظار عملی شدن وعده مسئولان است تا دیگر مجبور نشود هر هفته چند روز بدن درد را به خاطر یک شغل پردردسر تحمل کند.