مهدی خیری

بازیکن سابق پدیده و سایپا در لیگ یک (عکس)
مهدی خیری با عقد قراردادی رسمی به تیم لیگ یکی نیرو زمینی پیوست.