مهدی مهدی خانی

شکست واراژدین در غیاب مهدی‌خانی
مهاجم ایرانی واراژدین در جریان باخت تیمش مقابل اسلاون بلوپو حضور نداشت.
مهدی‌خانی دور از لیست بازی واراژدین
نام مهاجم ایرانی واراژدین در فهرست نفرات این تیم برابر اسلاون بلوپو قرار نگرفته است.
باخت دیگر در کارنامه یاران مهدی‌خانی
مهاجم ایرانی واراژدین در شب شکست تیمش مقابل ریه‌کا حضور یک نیمه‌ای داشت.
حضور مهدی‌خانی مقابل ریه‌کا
واراژدین با استفاده از مهاجم ایرانی خود برابر ریه‌کا قرار می‌گیرد.
دربی لژیونرهای ایرانی کرواسی به سود محرمی
دینامو زاگرب در حضور مدافع ایرانی خود به برتری مقابل یاران مهدی‌خانی رسید.
شکست واراژدین با بازی مهدی‌خانی
واراژدین در حضور تعویضی مهاجم ایرانی خود برابر هایدوک اسپلیت شکست خورد.
شکست واراژدین با بازی مهدی‌خانی
مهاجم ایرانی واراژدین در جریان باخت تیمش مقابل اوسی‌یک ۶۰ دقیقه بازی کرد.
مهدی‌خانی مقابل ایسترا بازی می‌کند
واراژدین با بهره‌مندی از مهاجم ایرانی خود برابر ایسترا قرار می‌گیرد.
مهدی‌خانی در ترکیب حذفی واراژدین
مهاجم ایرانی واراژدین از ابتدا مقابل بی‌یلوار به میدان خواهد رفت.
گل اول مهدی‌خانی در کرواسی مقابل لوکوموتیو
گل اول مهدی‌خانی در کرواسی مقابل لوکوموتیو | گل اول مهدی خانی در کرواسی مقابل لوکوموتیو واراژدین با گلزنی مهاجم ایرانی خود به تساوی برابر لوکوموتیو زاگرب ...
گل اول مهدی‌خانی در کرواسی مقابل لوکوموتیو
واراژدین با گلزنی مهاجم ایرانی خود به تساوی برابر لوکوموتیو زاگرب رسید.
غیبت مهدی‌خانی در باخت سنگین واراژدین
واراژدین در شب نیمکت‌نشینی مهاجم ایرانی خود مقابل گوریکا شکست خورد.
نیمکت‌نشینی مهدی‌خانی در افتتاحیه لیگ کرواسی
نام مهاجم ایرانی واراژدین جزو نفرات ذخیره این تیم برابر گوریکا دیده می‌شود.
غیبت مهدی‌خانی در پیروزی واراژدین
واراژدین در شب نیمکت‌نشینی مهاجم ایرانی خود برابر اوسی‌یک به برتری رسید.
مهدی‌خانی دور از ترکیب واراژدین
نام مهاجم ایرانی واراژدین در ترکیب این تیم مقابل اوسی‌یک قرار نگرفته است.
بقای یاران مهدی‌خانی در لیگ یک کرواسی
واراژدین در حضور تعویضی مهاجم ایرانی خود به برتری ارزشمندی دست پیدا کرد.
یاران مهدی‌خانی در یک قدمی بقا
مهاجم ایرانی واراژدین در شب برتری تیمش برابر اسلاون بلوپو نیمکت‌نشین بود.
مهدی‌خانی منتظر بازی در واراژدین
ترکیب واراژدین بدون حضور مهاجم ایرانی این تیم مقابل اسلاون بلوپو اعلام شد.
شکست واراژدین با مهدی‌خانی
واراژدین در حضور مهاجم ایرانی خود برابر لوکوموتیو زاگرب شکست خورد.
مهدی‌خانی با پاس گل هم در ترکیب نیست
مهاجم ایرانی واراژدین جزو نفرات ذخیره تیمش مقابل زاپرسیچ است.