مهدی نوراللهی

دروازه‌بان استقلال به سایپا پیوست (عکس)
مهدی نوراللهی با عقد قراردادی رسمی به سایپا تهران پیوست.