مهرداد میناوند

سامره: همه چیز از پاس میناوند شروع شد
سامره: همه چیز از پاس میناوند شروع شد | بعدا در تمرین هم گلم به پرسپولیس را نزدم! بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال