مچ اندازی

مچ‌اندازی حرفه‌ای؛ ورزشی مدرن با سابقه سنتی
مچ‌اندازی اغلب ورزشی سنتی و تفننی دانسته می‌شود ولی این ورزش این روزها به ورزشی حرفه‌ای و با قوانین مشخص تبدیل شده که در گوشه و کنار دنیا هواداران زیادی دارد.