میسون مونت

میسون مونت: چلسی به دنبال قهرمانی است
میسون مونت، ستاره جوان چلسی مدعی شد زودتر از حد تصور به ترکیب اصلی چلسی رسیده است.
مونت می تواند برای رئال یا بارسلونا بازی کند
میشل فن برگن، هم تیمی سابق مونت در ویتسه آرنهایم، معتقد است که او می‌تواند در آینده برای تیم‌های بزرگ اسپانیا بازی کند.