میشل پلاتینی

خرید امباپه برای یوونتوس فوق العاده خواهد بود
میشل پلاتینی، ستاره سابق یوونتوس، معتقد است که خرید کیلیان امباپه برای یوونتوس یک موفقیت بزرگ خواهد بود.