میلان اشکرینار

اشکرینار: خوشحالم مقابل مسی و رونالدو بازی می کنم
میلان اشکرینار، مدافع باکیفیت اینتر بازی کردن مقابل بارسلونا را باعث پیشرفت دانست.
گواردیولا در پایتخت مد جهان؛ به دنبال مدافع
کالچومرکاتو مدعی شد میلان اشکرینار، مدافع جوان اینتر مورد توجه منچسترسیتی قرار گرفته است.
بارسلونا فقط متکی به لیونل مسی نیست
میلان اشکرینار، مدافع جوان اینتر مدعی شد بارسلونا فقط محدود به لیونل مسی نیست.