مینه‌ سوتا

خلاصه بسکتبال میامی هیت - مینه‌سوتا تیمبرولوز
خلاصه بسکتبال میامی هیت - مینه‌سوتا تیمبرولوز | خلاصه بسکتبال میامی هیت - مینه سوتا تیمبرولوز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال مینه سوتا - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال مینه سوتا - بوستون سلتیکس | خلاصه بسکتبال مینه سوتا - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا تیمبرولوز - لس آنجلس کلیپرز
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا تیمبرولوز - لس آنجلس کلیپرز | خلاصه بسکتبال مینه سوتا تیمبرولوز - لس آنجلس کلیپرز در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا تیمبرولوز - آتلانتا هاوکس
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا تیمبرولوز - آتلانتا هاوکس | خلاصه بسکتبال مینه سوتا تیمبرولوز - آتلانتا هاوکس در رقابت های بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا - لس آنجلس کلیپرز
خلاصه بسکتبال مینه‌سوتا - لس آنجلس کلیپرز | خلاصه بسکتبال مینه سوتا - لس آنجلس کلیپرز لیگ بسکتبال حرفه ای NBA 2019-20
خلاصه بسکتبال مینه سوتا - ماکابی
خلاصه بسکتبال مینه سوتا - ماکابی | این بازی در تاریخ 14 اکبتر 2019 مصادف با 22 مهر برگراز شد.
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - مینه سوتا تیمبرولوز
خلاصه بسکتبال گلدن استیت - مینه سوتا تیمبرولوز | این بازی در تاریخ 19 مهرماه 98 مصادف با 11 اکتبر 2019 برگزار شد