میوند الن

پیام خداحافظی میوندالن برای سوشا مکانی
باشگاه میوندالن نروژ در پیامی پایان همکاری خود با دروازه‌بان ایرانی را اعلام کرد.