ناصر ابراهیمی (مربی)

فاتحان پکن به هم رسیدند (عکس)
ناصر ابراهیمی به عنوان یکی از دعوت شدگان به مراسم جشن تولد علی پروین امروز در زمین طرشت حضور یافت.