نجمه خدمتی

دختران تیرانداز بدون توقف در مسیر توکیو
دختران ملی پوش تیراندازی ایران تاکنون ۴ سهمیه المپیک به دست آورده‌اند و سهم بزرگی در کاروان المپیکی ایران دارند.
رکوردشکنی خدمتی در هفته دوم لیگ تیراندازی
در هفته دوم لیگ تیراندازی نجمه خدمتی موفق شد علاوه بر کسب عنوان قهرمانی رکورد لیگ را ارتقاء دهد.