نصر‌الله سجادی (معاون حرفه‌ای و قهرمانی)

جلسه سجادی با مسئولان تیراندازی لغو شد
جلسه سرپرست کاروان ایران در بازیهای المپیک توکیو با مسئولان فدراسیون تیراندازی لغو شد.
سجادی: درباره لباس کاروان جای نگرانی نیست
سرپرست‌ کاروان ایران در بازی‌های المپیک 2020 توکیو گفت: دستورالعمل عدم استفاده از مواد نیروزا و لیست مجاز این داروها به اضافه چگونگی استفاده از علامت‌های تجاری در مسابقات المپیک ترجمه و برای تمامی فدراسیون‌ها ارسال شده است.
بررسی شانس المپیکی شدن والیبال و شمشیربازی
در ستادعالی بازی‌های المپیک وضعیت رشته های شمشیربازی و والیبال برای کسب سهمیه حضور در توکیو 2020 بررسی شد.
سجادی: پیش بینی سهمیه و مدال المپیک درست نیست
سرپرست کاروان ایران در المپیک 2020 گفت: رشته‌های فوتبال، بیسبال، سافتبال المپیک 2020 در خارج از دهکده و خارج از شهر برگزار میشود.
سرپرست کاروان ورزش ایران عازم توکیو شد
نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک توکیو به منظور حضور در اولین نشست هماهنگی سرپرستان کاروان‌های حاضر در این بازی‌ها عازم توکیو شد.