نوانکو کانو

نوانکو کانو: نیجریه از هر بازیکنی بزرگتر است
نوانکو کانو، اسطوره فوتبال نیجریه در واکنش به دعوت آبراهام و توموری دو ستاره نیجریه‌ای چلسی به تیم ملی انگلیس گفت نیجریه از هر بازیکنی بزرگتر است و بدون این دو هم موفق خواهد بود.