نوروزی

با اعلام خلیل زاده کادر پزشکی به استقلال بازگشت
با اعلام خلیل زاده کادر پزشکی به استقلال بازگشت | با اعلام خلیل زاده، رئیس هیات مدیره استقلال؛ دکتر نوروزی با رفع مشکلات به کادرپزشکی این تیم برگشت
شکست نوروزی برابر حریف قزاقستانی (وزن 77 کیلوگرم)
شکست نوروزی برابر حریف قزاقستانی (وزن 77 کیلوگرم) | این بازی در 10 آبان ماه 98 برگزار شد.