نونهالان

برگزاری اردوی تیم ملی نونهالان در شهرستان جم
اردوی چهارروزه تیم ملی نونهالان زیر 13 ساله های ایران در شهرستان جم برپا شده است.