نیما عالمیان

صعود تیم دونفره برادران عالمیان به جدول اصلی
تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان به جدول اصلی رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی در آلمان راه یافت.
حذف برادران عالمیان از جدول دو نفره تور جهانی چک
برادران عالمیان از صعود به جدول اصلی دو نفره تور جهانی تنیس روی میز چک بازماندند.
حذف نیما عالمیان با شکست مقابل حریف ژاپنی
رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی بلغارستان با حذف یکی از نمایندگان کشورمان ادامه یافت.