هادرسفیلد

قتل بازیکن سابق هادرسفیلد در زد و خورد خیابانی
بازیکن سابق تیم لیگ برتری هادرسفیلد انگلیس در جریان یک دعوا و درگیری در سن بیست و پنج سالگی کشته شد.
رسمی: سرمربی هادرسفیلد اخراج شد
باشگاه هادرسفیلد تاون سرمربی خود یان سیورت را بعد از بدست آوردن تنها یک پیروزی در هفت ماه اخراج کرد.