هادی طباطبایی

طباطبایی: مگر کی‌روش به لبنان نباخت؟
دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال می‌گوید انتقاد از مارک ویلموتس در این شرایط کار منطقی‌ای نیست و نباید او را مورد مواخذه قرار بدهیم.
طباطبایی: این چند سال اتفاقاتی افتاد که فقط استقلال ضرر کرد
طباطبایی: این چند سال اتفاقاتی افتاد که فقط استقلال ضرر کرد | طباطبایی: این چند سال اتفاقاتی افتاد که فقط استقلال ضرر کرد