هادی عامل (گزارشگر)

هادی عامل هم درگیر ویروس کرونا شد
گزارشگر باسابقه و کارشناس کشتی ایران به ویروس کرونا مبتلا شد.
هادی عامل: هیچ‌وقت نخواستم «نود» کشتی را بسازم
هادی عامل می‌گوید هیچ وقت علاقه نداشته یک برنامه مثل نود در کشتی راه اندازی کند.
هادی عامل : در قزاقستان از دست داوران گریه کردم!
هادی عامل : در قزاقستان از دست داوران گریه کردم! | از کشتی گیران ایرانی جانبدازی نمی کنم؛ اطلاعاتم دقیق است
عامل : باید هر فدراسیون حداقل ۴سال مهلت داشته باشد
عامل : باید هر فدراسیون حداقل ۴سال مهلت داشته باشد | عامل : باید هر فدراسیون حداقل ۴سال مهلت داشته باشد