هادی عقیلی

عقیلی؛ ستاره‌ای که قرمز و آبی نمی‌پوشید
کاپیتان سابق تیم ملی و سپاهان امروز پا به سی و نهمین سال زندگی اش گذاشت.
هادی عقیلی عزادار شد
هادی عقیلی در غم یکی از بستگان خود به سوگ نشست.