هادی نوروزی

هادی نوروزی حساس بود و طاقت فحش را نداشت
هادی نوروزی حساس بود و طاقت فحش را نداشت | هشت سال حضور پرماجرای حمید علی عسگری در پرسپولیس
فوت هادی نوروزی باعث تنفرم از این فوتبال کثیف شد
فوت هادی نوروزی باعث تنفرم از این فوتبال کثیف شد | هشت سال حضور پرماجرای حمید علی عسگری در پرسپولیس
چهارمین سالگرد هادی نوروزی در کپورچال (گزارش تصویری)
چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد هادی نوروزی در میان حضور پرتعداد هواداران برگزار شد.
گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴
گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴ | افتتاحیه لیگ نوزدهم و گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴