هادی نوروزی

چهارمین سالگرد هادی نوروزی در کپورچال (گزارش تصویری)
چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد هادی نوروزی در میان حضور پرتعداد هواداران برگزار شد.
گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴
گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴ | افتتاحیه لیگ نوزدهم و گرامیداشت یاد هادی نوروزی در دقیقه ۲۴