هادی پور

شکست هادی پور در برابر حریف کره ای
شکست هادی پور در برابر حریف کره ای | آرمین هادی پور در برابر حریف کره ای خود ژون ژانگ
پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم در برابر حریف اسپانیایی
پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم در برابر حریف اسپانیایی | پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم رقابتهای تکواندو در برابر ویسنته حریف اسپانیایی در تاریخ ...
پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم رقابتهای تکواندو
پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم رقابتهای تکواندو | پیروزی هادی پور در وزن 58 کیلوگرم رقابتهای تکواندو در برابر حریف استرالیایی در تاریخ 14 سپتامبر 2019 ...