هانوفر

آدامیان کابوس بایرن مونیخ
آدامیان کابوس بایرن مونیخ | دبل آدامیان مقابل بایرن مونیخ
یک باشگاه آلمانی دیگر هم آبی شد(عکس)
تا به حال چهار باشگاه آلمانی یاد و خاطره سحر خدایاری هوادار فقید استقلال را با تغییر رنگ لوگو گرامی داشته اند.