هاکی روی یخ

مشهورترین گل هاکی روی یخ: بابیِ پرنده!
پنجاه سال پیش، مشهورترین گل تاریخ هاکی روی یخ توسط رابرت اور به ثمر رسید و به یمن عکسی که توسط یک عکاس خبری ثبت شد شهرتی تاریخی پیدا کرد.
مهار ضربه پنالتی در لیگ هاکی توسط پیتر چک
مهار ضربه پنالتی در لیگ هاکی توسط پیتر چک | مهار ضربه پنالتی در لیگ هاکی توسط پیتر چک
ایران عضو فدراسیون جهانی هاکی روی یخ شد
مجمع عمومی فدراسیون جهانی هاکی روی با عضویت ایران در این فدراسیون موافقت کردند.