هندانوویچ

هاندانوویچ یکی از سه دروازه بان برتر دنیاست
ژولیو سزار، دروازه بان سابق اینتر، در مصاحبه ای  عملکرد فوق العاده آنتونیو کونته و سمیر هاندانوویچ را تحسین کرد.