هواداران ایران

کار یکسری از گروه‌های هواداری، فقط حمله به حریف است
کار یکسری از گروه‌های هواداری، فقط حمله به حریف است | اظهارات زمان آبادی، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال درخصوص سازماندهی کانون هواداران تیم ها و اقدامات ...
فاطمه هاشمی: فشار فیفا تاثیرگذار بود
فاطمه هاشمی: فشار فیفا تاثیرگذار بود | فاطمه هاشمی: فشار فیفا تاثیرگذار بود
معصومه ابتکار: تیم ملی قدم خانم ها را گلباران کرد
معصومه ابتکار: تیم ملی قدم خانم ها را گلباران کرد | معصومه ابتکار:تیم ملی قدم خانم ها را گلباران کرد
تشکر ویژه ملی پوشان از هواداران خانم ورزشگاه آزادی پس از پایان بازی
تشکر ویژه ملی پوشان از هواداران خانم ورزشگاه آزادی پس از پایان بازی | تشکر ویژه ملی پوشان از هواداران خانم ورزشگاه آزادی پس از پایان بازی
یک جایگاه دیگر برای بانوان باز شد
یک جایگاه دیگر برای بانوان باز شد | یک جایگاه دیگر برای بانوان باز شد
سکوهای آزادی؛ سمفونی هواداری به روایت امیر تاجیک
سکوهای آزادی؛ سمفونی هواداری به روایت امیر تاجیک | سکوهای آزادی؛ سمفونی هواداری' دومین مستند موبایلی امیر تاجیک است که در آن تماشاگر همراه آرین شش ...
اقدام شایسته هواداران سپاهان در جمع آوری زباله ها
اقدام شایسته هواداران سپاهان در جمع آوری زباله ها | اقدام شایسته هواداران سپاهان در جمع آوری زباله ها